Spaarneborgh Historie

Ligging  –  Historie  –  Aanbod

Spaarneborgh Historie en achtergrond

Het eind jaren ’70 gerealiseerde project “Spaarneborgh” omvat 213 terraswoningen: 49 twee-kamerwoningen, 130 drie-kamerwoningen en 34 vier-kamerwoningen.

“De wijze waarop de diverse bouwdelen zijn geschakeld, de wisselende bouwhoogte en het ten opzichte van elkaar verspringen van de gevels, verlenen aan het project een grote plasticiteit. De gemeente Heemstede en de opdrachtgeefster hebben de architect een zeer grote mate van vrijheid gelaten en daarvan heeft hij zeer goed gebruik gemaakt.

Het stedebouwkundig plan van de gemeente schreef voor dat hier als afsluiting hoogbouw diende te komen maar dan uiteraard wel van een bijzondere kwaliteit.

De opdrachtgeefster stelde als eis dat het woningen van royale afmetingen moesten worden, aangezien de bewoners vooral zouden komen uit de grote tot zeer grote villa’s in Heemstede, Aerdenhout en omgeving. Zij zouden hier hun meubilair moeten kunnen plaatsen.

Cees Koster ontwierp in feite meer dan een grillig gevormde woonheuvel. Hij concipieerde een afgeronde leefgemeenschap, compleet met eigen jachthaven aan het Heemsteeds Kanaal nabij de plaats waar dit uitloopt in het Spaarne, voorts met drie parkeerdekken en ruime openbare parkeergelegenheid.

Aan het comfort is vanzelfsprekend veel aandacht besteed. In de onderste vier bouwlagen liggen steeds 3 woningen aan één lift, op de hogere lagen zijn dat telkens 2 woningen. Een rechtstreeks gevolg van het feit dat de keuze op het terrastype viel is dat de woningen met elke verdieping één meter minder diep worden. Daarom zijn de appartementen van begane grond tot en met vierde verdieping gesitueerd in de diepte; daarboven liggen de woningen in de breedte. Elke woning heeft een royaal woonterras, 4,5 m breed en 3 m diep.

Voor het verfraaiing van het exterieur zijn aan de terraszijde van de woningen geprefabriceerde bloembakken opgenomen in het ontwerp. Er is in alle opzichten aan gedacht de privacy van de bewoners te verzekeren.”